New Design, New Look!

en English & bg flag Български
——————————————————————–

new look!new look, new design, spring theme, spring design

bg flag
————————————–

Ето го и него! Новия дизайн, този за който огласихме в интернет пространството последната една седмица! Надяваме се да ви хареса!

…отляво цъфнали бахчите, разпукали се люляци… птичките и пчеличките се множат… “Ах, пролет!” – въздъхнал поета!
“Ах, кога ще падне пак сняг” – въздъхнахме ние. 😀

btw, онзи бутон…тревистия… натиснете го !!! 😀

en
————————————–

It’s already here – the new look of the blog! Hope you like the spring theme!

btw, click on the button at the right… yeah, this one with the green,green grass… check it out! 😀

cheerz and stay tuned, there are new interesting posts comming soon! 😀

Leave a reply